Pulkkis, Uljas

Celestial mechanics

Other titlesTaivaanmekaniikka
Number of songs in collection7
Number of compositions in the database7
Composition year2012
AboutA song cycle of history of astrophysics.

Number of songs of the cycle in Laura

 • Table of Chords

  Cycle / collection Celestial mechanics
  Composition year2012

  Translations

  • LanguageEnglish
   Terms of useFree
   If a quadrilateral
   is inscribable in a circle
   then the product of the measures
   of its diagonals is equal to the sum
   of the products of the measures of the pairs of opposite sides.

   In a quadrilateral,
   if the sum of the products
   of its two pairs of opposite sides
   is equal to the product
   of its diagonals,
   then the quadrilateral can be
   inscribed in a circle
   TitleSointujen taulukko
   LanguageFinnish
   Terms of useFree for use in concert leaflets
   Singable translationNo
   Jos nelikulmion kärkien kautta
   voi piirtää ympyrän,
   silloin sen halkaisijoiden tulo
   on yhtä suuri kuin sen vastakkaisten sivujen tulojen summa.

   Jos nelikulmion
   vastakkaisten sivujen tulojen summa
   on yhtä suuri
   kuin sen halkaisijoiden tulo,
   silloin nelikulmion kärkien kautta
   voi piirtää ympyrän
 • De Revolutionibus

  Cycle / collection Celestial mechanics
  Composition year2012

  Translations

  • LanguageEnglish
   Terms of useFree
   The universe is spherical.

   The sphere is the most perfect
   of all forms.
   Needing no joint
   and being complete whole
   which cannot be increased
   which cannot be diminished;
   it is the most capacious of figures,
   best suited to enclose and retain things

   The sun, moon, planets and stars
   are of this shape,
   as in drops of water
   and other fluid bodies
   when they seek to be self-contained.

   Hence no-one will question
   this form to the divine bodies.
   TitlePyörimisliikkeestä
   LanguageFinnish
   Terms of useFree for use in concert leaflets
   Singable translationNo
   Universumi on pallon muotoinen.

   Pallo on täydellisin
   kaikista muodoista.
   Se ei tarvitse saumoja,
   ja täydellisenä kokonaisuutena,
   jota ei voi lisätä eikä vähentää,
   se on tilavuudeltaan suurin muodoista,
   parhaiten sopiva sulkemaan asioita sisäänsä ja säilyttämään niitä.

   Aurinko, kuu, planeetat ja tähdet
   ovat pallonmuotoisia,
   samoin kuin vesipisarat ja muut nesteen muodostamat kappaleet,
   niiden pyrkiessä itsenäisiksi.

   Siksi kukaan ei kyseenalaista tämän muodon sopivuutta taivaankappaleille.
 • And yet it moves

  Cycle / collection Celestial mechanics
  Composition year2012
  TempoAllegro

  Translations

  • LanguageEnglish
   Terms of useFree
   And yet it moves.
   TitleSe pyörii sittenkin
   LanguageFinnish
   Terms of useFree for use in concert leaflets
   Singable translationNo
   Se pyörii sittenkin.
 • Mysterium cosmographicum

  Cycle / collection Celestial mechanics
  Composition year2012

  Translations

  • LanguageEnglish
   Terms of useFree
   Gravity is a mutual corporeal
   disposition among kindred bodies
   to unite.

   If two stones were set near one another
   in some place in the world
   outside the sphere of influence
   of a third kindred body,

   These stones, like two magnetic bodies
   would come together,
   each approaching the other
   by a space proportional to the bulk.
   TitleKosmografinen mysteeri
   LanguageFinnish
   Terms of useFree for use in concert leaflets
   Singable translationNo
   Painovoima on samankaltaisten
   kappaleiden yhteinen taipumus hakeutua
   toisiaan kohti.

   Jos kaksi kiveä asetetaan lähelle toisiaan,
   johonkin paikkaan maailmankaikkeudessa,
   kolmannen samankaltaisen kappaleen
   vaikutuspiirin ulkopuolelle,

   nämä kivet, kahden magneettisen
   kappaleen tavoin, kohtaisivat toisensa,
   kumpikin lähestyen toista matkan,
   joka on suhteessa kappaleiden kokoon.
 • Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica

  Cycle / collection Celestial mechanics
  Composition year2012
  TempoAllegro

  Translations

  • LanguageEnglish
   Terms of useFree
   Rational mechanics will be
   the science of motions resulting
   from any forces whatsoever
   and of forces required
   to produce any motions,
   accurately proposed and demonstrated,

   and therefore we offer this work as
   mathematical principles of Philosophy.

   The quantity of matter
   is that which arises conjointly
   from its density and magnitude.
   A body twice as dense in double the space
   is quadruple in quantity.

   This quantity I designate by the name
   body or of mass.

   Point mass attracts every
   single other point mass
   by a force pointing along
   the line intersecting both points.
   TitleLuonnonfilosofian matemaattiset perusteet
   LanguageFinnish
   Terms of useFree for use in concert leaflets
   Singable translationNo
   Rationaalinen mekaniikka tulee olemaan
   tiede, joka tutkii minkä tahansa voiman
   aikaansaamaa liikettä
   ja voimia,
   jotka aiheuttavat mitä tahansa liikettä,
   tarkasti esitettynä ja todistettuna,

   ja siksi me tarjoamme tämän työn
   Filosofian matemaattisiksi perusteiksi.

   Materian määrä on se, joka seuraa sen
   tiheydestä ja tilavuudesta yhdistettynä.
   Kappale, joka on kaksi kertaa tiheämpi ja
   tilavuudeltaan kaksinkertainen
   on määrältään nelinkertainen.

   Tästä määrästä käytän nimeä
   kappale tai massa.

   Pistemäinen massa vetää puoleensa
   jokaista muuta pistemassaa voimalla,
   joka osoittaa pisteet yhdistävän
   suoran suunnassa.
 • Relativity

  Cycle / collection Celestial mechanics
  Composition year2012
  TempoAdagio

  Translations

  • LanguageEnglish
   Terms of useFree
   Any ray of light
   moves in the stationary
   system of coordinates
   with the determined velocity
   whether the ray be emitted
   by a stationary or by a moving body.

   Observations of gravitational waves
   promise to complement observations
   in the electromagnetic spectrum

   They are expected to yield information
   about the early universe.

   Gravitation is not responsible
   for people falling in love.
   TitleSuhteellisuus
   LanguageFinnish
   Terms of useFree for use in concert leaflets
   AboutTässä on hankalasti kääntyvä sanaleikki: “Falling in love”, kirjaimellisesti “putoaminen rakastumiseen”, voisi todella olla jotakin painovoimasta aiheutuvaa.
   Singable translationNo
   Mikä tahansa valonsäde
   liikkuu paikallaan pysyvässä
   koordinaatistossa määrätyllä nopeudella,
   riippumatta siitä onko valonsäde lähtöisin
   paikallaan pysyvästä vai liikkuvasta
   kappaleesta.

   Painovoima-aaltojen havainnointi tulee
   täydentämään elektromagneettisen
   spektrin havaintoja.

   Havaintojen odotetaan tuottavan nuorta
   maailmankaikkeutta koskevaa tietoa.

   Painovoima ei ole syypää
   ihmisten rakastumiseen.
 • Superstrings

  Cycle / collection Celestial mechanics
  Composition year2012
  TempoAllegro

  Translations

  • LanguageEnglish
   Terms of useNot free

   Text is not free for publishing

   TitleSupersäikeet
   LanguageFinnish
   Terms of useFree for use in concert leaflets
   Singable translationNo

   Translation is not free for publishing