Käyttöehdot

Yleistä

Avaamalla Taideyliopiston Sibelius-Akatemian ylläpitämän laulujen suomennostietokannan Lauran osoitteessa laura.uniarts.fi käyttäjä hyväksyy tässä esitetyt käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä tietokantaa hyödyntäessään. Nämä käyttöehdot sisältävät veloituksettoman, mutta tekijänoikeudella suojatun tietokannan käyttöä koskevat ehdot. Tietokannan sisältämät teokset saattavat lisäksi sisältää erityisiä käyttöoikeuden rajoituksia.

Tietokannan käyttö ja tekijänoikeudet

Laulujen suomennostietokanta on Sibelius-Akatemian valmistama ja omistama. Tietokannan sisältämän aineiston tekijänoikeudet kuuluvat Sibelius-Akatemialle, kirjailijoille, suomentajille tai muille oikeudenhaltijoille. Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti opetus- ja tutkimuskäyttöön tai käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön. Tietokannassa oleva teos voidaan ottaa konsertin käsiohjelmaan teosta esitettäessä ja kopioida tätä tarkoitusta varten, ellei teoksen yhteydessä erikseen nimenomaisesti mainita, että tätä käyttöoikeutta on rajoitettu. Jos käyttöoikeutta on rajoitettu, tulee käsiohjelmakäyttöä varten pyytää lupa suomennoksen oikeudenomistajalta.

HUOM! Tästä poikkeuksena: kaikkia tietokannassa julkaistuja suomennoksia saa käyttää Sibelius-Akatemian järjestämien konserttien käsiohjelmissa ilman erillistä lupaa.

Tietokannassa julkaistujen teosten muu käyttö on sallittua vain kulloinkin voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaisesti.

Aineistoa lainattaessa on runoilijan ja suomentajan nimet sekä suomennoksen lähde (Laura-tietokanta; laura.uniarts.fi) aina mainittava teoksen tai lainauksen yhteydessä. Tietokannan tai sen sisältämän aineiston kopiointi ja käyttö kuten linkittäminen uusien tietokantojen tai muiden julkaisujen tuottamiseen tai muuhun kaupalliseen hyödyntämiseen tai aineiston luovuttaminen vastaavassa tarkoituksessa kolmannelle osapuolelle on kielletty ilman Sibelius-Akatemian nimenomaista kirjallista lupaa. Tietokannan sisältämien teosten kopiointi, muokkaaminen, esittäminen, näyttäminen, jäljentäminen, levittäminen, siirtäminen, välittäminen yleisölle tai muu käyttö ja hyödyntäminen on kielletty ilman oikeudenhaltijan lupaa. Rajoitus ei koske tietokannan sisältämän aineiston osittaista tietokoneelle tallentamista tai tulostamista silloin, kun se tapahtuu yksityishenkilön omaa henkilökohtaista käyttöä tai opetus- ja tutkimuskäyttöä varten.

Käyttäjän vastuu

Tekijänoikeuden loukkaus saattaa johtaa rangaistusseuraamukseen ja vahingonkorvausvastuuseen. Käyttäjä vastaa kaikesta näiden ehtojen, lainsäädännön tai viranomaismääräysten vastaisesta tietokannan käytöstä Sibelius-Akatemialle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta täysimääräisesti.

Sibelius-Akatemian vastuu

Sibelius-Akatemia ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle tietokannan käyttämisestä eikä tietokannassa esitetyn aineiston sisällöstä tai aineiston sisältämistä virheistä ja puutteellisuuksista aiheutuvasta välillisestä tai välittömästä vahingosta. Sibelius-Akatemia ei vastaa mistään vahingosta, joka aiheutuu tietokannan toiminnasta tai toimintakatkoista.

Sibelius-Akatemialla on oikeus muuttaa tietokannan sisältöä, toimintaa ja käyttöehtoja.

Tietokannan käyttöä koskevat riitaisuudet ratkaistaan Suomessa toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomen lainsäädännön mukaan.